Sagt, Tyckt

Vilka lyckas dra vinstlotten?

Foto: Alliansen

Foto: Alliansen

Alliansen lovar nu äldre över 85 år som har hemtjänst plats i särskilt boende om de önskar det. För det avsätts 1 300 000 000 (1,3 mrd) kr. De pengarna räcker till driften av 26 00 platser (räknat efter 500 000 kr per plats och år). Behovet är stort . Och detta är inte mycket med tanke på hur många platser som försvunnit under senare år. Alltmedan de äldre blivit fler. Från 2002 minskade antalet platser i särskilt boende med 20 000 (Socialstyrelsen 2011).

En miljard låter alltid imponerande. Men den här räcker alltså inte långt om vi ser till behovet. Det blir fortfarande ett lotteri om vilka som ska få plats.

Det är ändå vällovligt att de svepande löftena om en bättre äldreomsorg fylls med innehåll. Men det blir inte seriöst om man inte samtidigt tar ansvar för finansieringen. Varför vägrar partierna att ta i finasieringsfrågan när det gäller äldreomsorgen?

Sluta blunda! Annars riskerar vi en svårhanterlig akut situation om några år. Utred äldreomsorgsförsäkring – nu!

Berit Rollén och Monika Olin Wikman

Initiativtagare till uppropet på facebook Bra äldreomsorg kostar

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren