Upplevt

Vrakfyndet Resande man hotas av plundrare

Finns de här mynten på Resande man kvar nästa vecka? Foto: Michael Ågren

Delar av det kulturhistoriskt intressanta vraket Resande Man hotas. När personal från Sjöhistoriska museet och Södertörns högskola besiktigade vraket häromdagen såg de att andra dykare varit där. Lager på bottnen var omrörda och föremål kan ha bärgats. Trots att vraket anmäldes för snart två veckor sedan har länsstyrelsen i Stockholm ännu inte utfärdat dykförbud.

 

– Alla vrak är fasta fornlämningar och således skyddade av lagen, säger Jan Dunér handläggare på Länsstyrelsen. Vi måste ha ett beslutsunderlag innan vi kan pröva frågan om dykförbud.

 

När resterna av det stora örlogskeppet Mars hittades för en tid sedan utfärdade myndigheterna i Kalmar ett dykförbud redan nästa dag. Men i Stockholm vill man veta säkert vad det är för vrak man har att göra med innan man tar till ett dykförbud. En fornlämning på land eller under vatten tillhör staten. Och därmed ska fyndet också vara skyddat enligt lagen, resonerar man.

 

Men paragraferna som i första hand har kommit till för fornlämningar på land passar sjöfynd dåligt. Få dykare upptäcks i sina förehavanden på botten. Den moderna tekniken har även gjort att det är lättare att hitta värdefulla vrak och föremål under vatten idag, något som gör att fler maritima kulturskatter hotas.

 

Och dykare som hittar ett vrak hamnar i ett svårt dilemma. De får inte ta upp ett fynd för att se efter vad det är för vrak de har hittat, men om de å andra sidan rapporterar fyndet till myndigheterna kan andra dykare få positionen och plundra det. Förr i tiden hölls vrakregistren hemliga, men det kan man alltså inte göra nu. Handlingarna kring Resande Man är officiella och ett försök till sekretessprövning misslyckades.

 

– Om vraket har plundrats får man anmäla brott, säger Jan Dunér på Länsstyrelsen.

 

– Lagen ska följas och bryter någon mot den så är det ett lagbrott, instämmer Markus Dahlberg enhetschef för kulturminnen på Riksantikvarieämbetet.

 

Men längre än så kommer man inte och medan tjänstemännen diskuterar lagtexter organiseras dykutflykter till det senaste vrakfyndet i Stockholms skärgård.

 

I helgen syntes fyra dykfartyg vid Resande man och kulturlagren har allvarligt störts. Enligt upphittaren Michael Ågren har man efter att fyndet blivit känt även försökt bärga en av kanonerna.

 

– Vilken dykare vill anmäla ett vrak när det blir såhär, säger han.

 

Resande man hotas, men än så länge har inga extra åtgärder vidtagits för att skydda vraket.

 

Läs också Catharina Ingelman-Sundbergs tidigare artikel om 1600-talsskeppet: Här ligger det legendariska skeppet Resande man.

 

 

 

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren