Krönika, Skrivit, Vetande

Lättläst och läsvärt om språk

Sveriges språkflora. Handbok för ett flerspråkigt samhälle (Morfem 2019).

 Visste ni att närmare 200 olika språk dagligen används i vårt land? Eller att det inte längre är finska som är det näst största språket i Sverige? Det är arabiska. Och visst känns det märkligt att engelska blev obligatoriskt skolämne först i mitten av 1900-talet? I synnerhet som de flesta svenskar i dag är (anser sig vara) kapabla att samtala på engelska …

Allt detta, och mycket, mycket mer, läser jag mig till i en nyutkommen bok: Sofia Malmgårds och Morena Azbel Schmidts Sveriges språkflora. Handbok för ett flerspråkigt samhälle (Morfem 2019).

Pedagogisk och välskriven

Sveriges språkflora är en pedagogisk och välskriven guide i språkdjungeln. Den vänder sig förstås i första hand till alla i det flerspråkiga Sverige som har behov av att veta mer om de språk som de möter i sitt dagliga arbete. Men också för alla som bara är roade av språk i största allmänhet är boken en guldgruva. En uppslagsbok med värdefull och intressant information inte bara om våra fem nationella minoritetsspråk – samiska, meänkieli, jiddisch, finska och romska – utan också om drygt 40 av de ovannämnda 200 språken. De språk som i vårt land i dag talas av fler än ca 5 000 personer.

Lätt att hitta informationen

Efter en informativ inledning presenteras de olika språken kortfattat i identiskt upplagda kapitel. Det blir alltså lätt att hitta den information man är ute efter, till exempel hur många som talar just detta språk i Sverige – och i världen.

Språkspecifika uppgifter av olika slag både roar och informerar. Eller vad sägs om exemplifieringen av skillnaderna mellan brittisk och amerikansk engelska? Att våra pommes frites heter chips på brittisk engelska men french fries på amerikansk. Medan chipsen heter crips respektive potato chips!

Textprov för olika skriftsystem

För de flesta språken ges också ett textprov som inbjuder till jämförelse mellan olika skriftsystem. Några rader ur Aisopos fabel om lejonet och räven illustrerar hur olika det kan se ut ….

För vart och ett av språken får vi även uppgifter om översättnings- och tolkningsmöjligheter. Detta följs upp i bokens avslutande del som behandlar just översättning och tolkning.

Ett fynd för den som söker informativ läsning om språk

Och som om detta inte vore nog följer sedan ett appendix som bland annat listar de 24 officiella EU-språken. Kort sagt, för den som letar efter intressant och informativ läsning om språk är Sveriges språkflora ett fynd.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren